VSTOPNA TOČKA za spletni nakup
subvencionirane vozovnice.

Dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic, če je vaše prebivališče oddaljeno najmanj 2 km od kraja šolanja. Pogoj za spletni nakup subvencionirane vozovnice je oddobrena vloga za izdajo subvencionirane vozovnice v obdobju za katerega želite opraviti nakup.

Pomembno:

Začetek prodaje vozovnic se za dijake začne 21. 8. za novo šolsko leto in za študente 21. 9. za novo študijsko leto.

Pogoj za spletni nakup vozovnice je veljavna oziroma odobrena vloga, ki je lahko oddana elektronsko preko portala eUprava, na povezavi:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.html ali v pisni obliki predložena na prodajno mesto katerega koli prevoznika.

Pogosta vprašanja:

1. Kaj je IJPP?

Je projekt integriranega javnega potniškega prometa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.


2. Kaj je kartica IJPP?

Je elektronska čip kartica, ki omogoča uporabo enotne IJPP vozovnice.


3. Kako najhitreje pridem do kartice IJPP in subvencionirane vozovnice?

Kartica IJPP: Dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja odraslih, ki ste upravičeni do subvencioniranega prevoza, ob prvem nakupu subvencionirane vozovnice na prodajnih mestih prevoznikov kartico IJPP prejmete brezplačno. Lahko pa jo naročite preko spleta pri prevozniku, ki omogoča spletno naročanje kartic.

Subvencionirana vozovnica: preko portala e-Uprava vlogo lahko oddaš sam. V kolikor si mladoleten, lahko elektronsko vlogo oddajo tvoji starši ali zakoniti zastopnik. Po odobritvi pravice do subvencioniranega prevoza se ti bo kreirala povezava preko katere boš lahko nadaljeval s spletnim nakupom vozovnice. Več informacij o subvencionirani vozovnici najdeš na povezavi:
https://subvencije.ijpp.si/portal/811/

NAMIG: Pri oddaji vloge preko spleta boš potreboval e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Če še nimaš svoje e-identitete, greš z osebnim dokumentom na najbližjo upravno enoto, kjer oddaš vlogo za pridobitev brezplačne e-identitete. Celoten postopek ureditve traja nekaj dni. Več o tem si lahko prebereš na:
https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/fizicne-osebe/ ali https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/


4. Kakšna je povezava med Projektom IJPP, kartico IJPP, enotno IJPP vozovnico in enotno subvencionirano IJPP vozovnico?

IJPP je Projekt integriranega javnega potniškega prometa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Kartica IJPP je elektronska čip kartica, ki omogoča uporabo enotne IJPP vozovnice.

Enotna IJPP vozovnica vozovnica se izda na elektronski čip kartici in vključuje uporabo javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu. Z vozovnico lahko uporabljaš različne vrste javnega prevoza, kar pomeni, da lahko na določeni relaciji znotraj Slovenije prosto prestopaš med različnimi prevoznimi ponudniki.

Enotna subvencionirana IJPP vozovnica je za upravičence iz 114.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, pravica do subvencioniranega prevoza v okviru enotne IJPP vozovnice. Vključuje prevoz v javnem linijskem prevozu potnikov v cestnem prometu in železniškem prevozu ter v mestnem linijskem prevozu potnikov, kot je to določeno s pogodbo med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in ministrstvom, pristojnim za promet.


5. Kakšna je razlika med kartico IJPP in kartico drugih prevoznikov?

Z vidika upravičenca različnih kartic prevoznikov ni razlike (velja samo za subvencionirane vozovnice). Za uporabo enotne vozovnice za namen subvencioniranega prevoza dijakov in študentov je pomembno, da je na kartici nameščena aplikacija, ki omogoča uporabo enotne vozovnice.

Imetniki kartic prevoznikov (Urbana, Nomago, Arriva, SŽ in Marprom), lahko kartice uporabljate v enotnem sistemu subvencioniranih vozovnic, v kolikor je na kartici zapisan logotip IJPP. Vse navedene kartice že imajo nameščeno aplikacijo IJPP, ki omogoča uporabo vozovnic v enotnem sistemu. Imetniki Urbana kartice, ki želite kartico uporabljati v enotnem sistemu, vam IJPP aplikacijo naložijo na kartico izključno na prodajnih mestih prevoznika LPP.


6. Kaj naj naredim, če izgubim kartico?

Izgubljeno kartico prekličeš na prodajnem mestu katerega koli prevoznika, ki ti ob preklicu izdela duplikat izgubljene kartice.


7. Kje preverim kaj imam naloženo na kartici?

Vsebino kartice lahko preveriš na katerem koli prodajnem mestu prevoznika ali na spletnem profilu prevoznika, kjer si registriran s svojo kartico.


8. Če oddam elektronsko vlogo, naročim kartico in opravim spletni nakup subvencionirane vozovnice, kako pridobim kartico in vozovnico?

Kartico dobiš po pošti na izbrani naslov.


9. Ali lahko kupim vozovnico preko spleta, če nisem elektronsko oddal vloge?

Da. Vendar je pogoj, da si pred tem na prodajno mesto prevoznika predložil pisno vlogo.Če nisi našel odgovorov na svoja vprašanja, smo ti na voljo 24 ur na dan na brezplačni telefonski številki 0804577.